Registrace

Přihlášené posádky

  • RODOP
  • FINEP
  • SKiMU
  • PENTA
  • Rychlý špunty
  • FINEP II
  • Moto I

Sestavení týmu

Účastnický poplatek pokrývá náklady 6-ti členného týmu. Posádku můžete sestavit následovně:

  • Nemáte-li ve svém středu kapitána s platným kapitánským průkazem, doplníme posádku na základě Vašeho požadavku o zkušeného kapitána – třeba přiobjednat (nejvyužívanější varianta).
  • Máte-li ve svém středu kapitána s platným kapitánským průkazem a jiné osoby s jachtařskými dovednostmi, můžete sestavit svůj tým pouze z vlastních řad.
  • Máte-li ve svém středu kapitána s platným kapitánským průkazem, ale nejste schopni sestavit kompletní posádku, nebo chcete jen Vaši posádku posílit, máte možnost přiobjednat doplnění posádky o jednoho zkušeného jachtaře.

Na palubě lodě Bavaria Cruiser 41 se může pohybovat až 8 členů posádky. Máte-li zájem doplnit svůj závodící tým o další vícečleny z vlastních řad, maximálně však 2, rádi Vám to umožníme, a to za poplatek 3 000 Kč/os.

Posláním akce je společensko – sportovní setkání vytvářející prostředí pro odpočinek, zábavu a budování přátelství. Flotila identických lodí zajišťuje stejné možnosti úspěchu pro všechny účastníky. Pro uchování této základní myšlenky doporučujeme pro obsazení vašeho týmu využít služeb pouze jednoho profesionálního jachtaře.

Vybraní kapitáni a závodní jachtaři budou před samotným závodem přiřazeni k jednotlivým společnostem losem.

Přihlášení

Prvním krokem k úspěšnému přihlášení je zaslání potvrzené přihlášky.

Na základě této přihlášky Vám bude obratem zaslána smlouva o účasti týmu v regatě.

Jedna společnost může přihlásit i více svých týmů. Přihlášené společnosti budou evidovány v pořadí, v jakém uhradí zálohovou platbu až do vyčerpání celkového počtu 10 lodí.

Účastnický poplatek

Cena:   170 000 Kč do 30. 4. 2024

Cena:   185 000 Kč od 1. 5. 2024

Ceny jsou bez DPH. Účastnický poplatek se platí ve 2 splátkách formou 2 záloh a faktura je vystavena jako daňově uznatelný náklad (propagace společnosti na regatě).

Účastnický poplatek zahrnuje:
kompletní náklady 6-členné posádky (7. - 8. člen posádky za příplatek ve výši 3.000 Kč/osoba)
pronájem plachetnice na celý týden od 7. 9. 2024 od 19.00h do 14. 9. 2024 do 9.00h
poplatky v přístavech za loď během závodu
úhradu pohonných hmot během závodu
úrazové pojištění účastníků akce
zahajovací party
organizační a startovní poplatek
administrativní poplatek Chorvatskému svazu jachtingu za účastníky akce
zajištění technického personálu, člunů, bójí apod.
zajištění profesionálních rozhodčích
ceny pro první 3 posádky
Dále lze přiobjednat:
kapitán dodaný pořadatelem 30 000 Kč + DPH (plat, diety, doprava kapitána a složení kauce 3 000 EUR za posádku a její pojištění)
polep trupu plachetnice logem společnosti
filmový záznam akce
Účastnický poplatek nezahrnuje:
poplatek za vícečleny posádky (7. - 8. člen posádky) ve výši 3.000 Kč/osoba
dopravu do Chorvatska a zpět
ubytování na břehu

Platební podmínky

Účastnický poplatek
1. záloha je splatná do 14 dnů na základě vystavené faktury
2. záloha je splatná do 31. 7. 2024 na základě vystavené faktury
Vyúčtování všech služeb na základě závěrečné faktury vystavené po návratu z akce
Doprava z/na letiště
platba na základě závěrečné faktury vystavené po návratu z akce
Vícečlenové 3.000 Kč/os.
náklady na každého vícečlena zahrneme do 2. zálohové faktury společně s doplatkem startovného, tj. splatnost do 31. 7. 2024.
Reklama na lodi
náklady na výrobu a umístění reklamy na loď, kterou si účastník objedná, budou zahrnuty do závěrečné faktury společně s vyúčtováním všech služeb.
Finální faktura
po ukončení akce obdržíte finální vyúčtování objednaných a skutečně čerpaných nákladů a služeb.